Ngày 28/6 hằng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam. Theo đó, Ngày Gia đình Việt Nam là dịp tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn của gia đình, để mọi thành viên trong gia đình thể hiện nhiều hơn sự quan tâm đến nhau, chia sẻ và trân trọng, đồng thời là ngày để những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, về tổ ấm yêu thương, nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc.

BBT