ĐỒNG CHÍ VÕ THANH PHONG ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG VÀO BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2019-2024.

CV đến số 171

Ảnh: Đồng chí Võ Thanh phong đang phát biểu.

Căn cứ thông báo số 25/TB-HCTNXPVN ,ngày 04/08/ 2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, đồng chí Võ Thanh Phong Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Xin chúc mừng đồng chí Võ Thanh Phong.

Tin, ảnh: Long Xuân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.