HỘI CỰU TNXP HUYỆN CỦ CHI, QUẬN HỘI 12 VỚI HỘI CỰU TNXP THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIỆU GIAO LƯU.

Từ ngày 22 đến 23/11/2023, Hội Cựu TNXP huyện Củ Chi và Quận hội 12 đã phối hợp tổ chức chuyến về nguồn thăm những di tích lịch sử cấp Quốc gia và giao lưu với Hội Cựu TNXP thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (ảnh dưới).

Đoàn do đồng chí Hà Huy Quốc Chủ tịch Huyện hội Củ Chi và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch Quận hội 12 dẫn đầu. Đoàn đã đến tham quan khu di tích lịch sử mặt trận Giồng Bốn. Nơi đây, vào 14/3/1946 âm lich, quân và dân ta đã chiến đấu chống lại thực dân Pháp xâm lược; tham quan khu di tích lịch sử đồng Nọc Nạng. Tại đây, vào ngày 16/2/1928, thực dân Pháp đã đưa quân đi cướp lúa của dân và thảm sát một cách dã man gia đình ông Mười Chức[1].

Đoàn đã giao lưu với Hội Cựu TNXP xã Vĩnh Trạch Đông thuộc Hội Cựu TNXP thành phố Bạc lieu, tỉnh Bạc liêu; tổ chức giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phát triển Hội với Hội Cựu TNXP thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Đoàn đã được Hội Cựu TNXP thị xã Giá Rai và Đoàn thanh niên Giá Rai tiếp đón nồng hậu, ấm áp nghĩa tình TNXP.

Tin,ảnh: Huy Quốc – Củ Chi

[1]