Hưởng ứng phong trào thi đua “Nuôi heo đất vì nghĩa tình TNXP” chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) do Hội Cựu TNXP Thành phố phát động. Hội Cựu TNXP Quận 8 đã xây dựng Kế hoạch số 18/KH-TNXP ngày 17/4/2023 phát động phong trào thi đua “Nuôi heo đất vì nghĩa tình TNXP” chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trong cán bộ, hội viên cựu TNXP.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc & đoàn thể Quận 8, Hội Cựu TNXP Quận 8 tổ chức ngày Hội “Khui heo đất” đợt I/2024. Tham dự có các đ/c trong Ban chấp hành Quận hội, Ban công tác Nữ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nghĩa tình, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ và hội viên cựu TNXP. Kết quả:

Stt Đơn vị Số heo Số tiền tiết kiệm Số tiền

ủng hộ

1 09 Chi hội cơ sở 09 10.880.000đ 5.000.000đ
2 Chi hội 1 cựu TNXP liên phường 1, 2. 11 5.600.000đ 1.300.000đ
3 Chi hội 3 cựu TNXP liên phường 5, 6, 7. 10 10.950.000đ    550.000đ
4 Chi hội 4 cựu TNXP liên phường 11, 12, 13. 09   6.320.000đ    400.000đ
5 Chi hội 5 cựu TNXP liên phường 8, 9, 10. 08  12.350.000đ
6 Chi hội cựu TNXP phường 3 12   6.700.000đ    900.000đ
7 Chi hội cựu TNXP phường 4 13   4.970.000đ   860,000đ
8 Chi hội cựu TNXP phường P14 07      850.000đ   200.000đ
9 Chi hội cựu TNXP phường P15 07   2.600.000đ
10 Chi hội cựu TNXP phường P16 06   2.000.000đ   300.000đ

Tổng hợp kết quả “Khui heo đất” đợt I/2024 có 09/09 Chi hội với 83/213 hội viên tham gia nuôi heo đất đạt tỷ lệ 38,9%. Tổng số tiền tiết kiệm là 63.220.000 đồng. Phong trào tiết kiệm “Nuôi heo đất” vì nghĩa tình TNXP Quận 8 tiếp tục được duy trì và phát triển tốt, đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Thông qua ngày Hội “Khui heo đất” vì nghĩa tình TNXP, Ban chấp hành Quận hội cùng 09 Chi hội và hội viên cựu TNXP Quận 8 đã tự nguyện trích từ tiền tiết kiện nuôi heo đất để ủng hộ  9.510.000 đồng chăm lo, hỗ trợ hội viên cựu TNXP khó khăn./.

        Tin, ảnh:    Đoàn Quyết Chiến-Q8