Mời Cử tri xem thông tin tổng hợp về bầu cử tại website của Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về bầu cử đến Cử tri một cách nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời thông qua các kênh trực tuyến. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Cựu TNXP Thành phố thực hiện nội dung sau:

1. Đặt đường liên kết ( hyperlink) thông qua biểu trưng (banner) trên trang thông tin điện tử (website) của Hội như sau:

– Đường liên kết ( hyperlink) truy cập tại địa chỉ http://www.ict-hcm.gov.vn/baucutphcm. 

– Biểu trưng (banner) truy cập tại địa chỉ: http://www.ict-hcm.gov.vn/.

Cử tri có thể truy cập vào địa chỉ www.ict-hcm.gov.vn/baucutphcm hoặc sử dụng quét mã QR code trên thiết bị thông minh để quét mã QR code sau:

2. Mời cử tri xem bài viết về bầu cử trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

3. Thời gian thực hiện: từ nay đến ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.