Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Hội Cựu TNXP Thành phố.

Ngày 21/12/2017, Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP.Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 177/QĐ-TH thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Hội Cựu TNXP TP.Hồ Chí Minh, gồm 5 thành viên do Bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch làm Tổng biên tập, ông Ngô Long Xuân Phó Chủ tịch làm Phó Tổng biên tập thường trực, ông Nguyễn Thành Chinh Phó Chủ tịch – ủy viên, GS Mạc Đường, Trường Ban Tuyên giáo, ủy viên và ông Võ Thanh Nhàn UVTV, phụ trách công tác giáo dục pháp luật, ủy viên. Ban Biên tập hoạt động theo luật Báo chí và Nghị định của Chính phủ về hoạt động của Trang thông tin điện tử hiện hành. Ban Biên tập có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử (Website) trình Ban Thường vụ Thành hội phê duyệt và ban hành trước khi đi vào hoạt động.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố đã ký quyết định số 176/QĐ-TH thành lập Ban Biên tập truyền thống lịch sử TNXP Thành phố Hồ Chí Minh do bà Đoàn Thị Thanh Xuân Chủ tịch Hội làm Trưởng ban, ông Nguyễn Thành Chinh Phó Chủ tịch làm Phó trưởng ban, Chủ biên tập, ông Ngô Long Xuân Phó chủ tịch làm Phó  trưởng ban cùng GS Mạc Đường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành hội, ông Võ Thanh Nhàn, UVTV phụ trách công tác giáo dục pháp luật Thành hội, ông Hà Văn Thanh Phó ban chính sách kiêm Phó Chánh văn phòng là ủy viên

Tin: Xuân Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.