THÔNG BÁO NHÂN SỰ VĂN PHÒNG THÀNH HỘI

Thể theo nguyện vọng cá nhân và được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thành hội, ngày 29/9/2022, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố đã ký Quyết định số 199/QĐ-TH về việc cho đồng chí Hà Văn Thanh Chánh Văn phòng Thành hội, kiêm Phó ban Tổ chức-Chính sách Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc từ ngày 01/10/2022. Thông báo đến các tập thể, cá nhân biết.

Đồng chí Võ Thanh Phong ( phải) trao quà tặng đồng chí Hà Văn Thanh.

Dịp này, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố Võ Thanh Phong cũng đã ký Quyết định số 200/QĐ-TH, ngày 29/9/2022, tiếp nhận đồng chí Thái Quốc Dân làm chuyên viên Ban Kinh tế – Đời sống và hành chính Văn phòng Thành hội kể từ ngày 01/10/2022. Xin thông báo đến các tập thể, cá nhân biết để liên hệ công tác.

Đồng chí Võ Thanh Phong ( phải) trao Quyết định tiếp nhận cho đồng chí Thái Quốc Dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.