Xem xét điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cựu thanh niên xung phong

Theo Báo ANTD.VN, đăng ngày 20/11/2023: Bộ Nội vụ đề nghị cơ quan chức năng tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cựu thanh niên xung phong.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc phối hợp thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cựu thanh niên xung phong.

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 136/2-13/NĐ-CP.

Ngày 15/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định 136/2-13/NĐ-CP. Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội được điều chỉnh từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng/tháng.

Để đảm bảo sự liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tế giữa chính sách đối với thanh niên xung phong và chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ LĐ-TB&XH tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cựu thanh niên xung phong.

Trích Báo Điện tử ANTĐ, ngày 20/11/2023.