CHÀO MỪNG 76 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945-2/9/2021)

Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã chiến đấu không biết mệt mỏi để dành độc lập, tự do và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập, ấm no, hạnh phúc, giang sơn về một mối. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 76 năm qua toàn thể dân tộc việt nam không chỉ anh dũng hi sinh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc mà còn phấn đấu để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành quả cách mạng của một nước Việt Nam tự do, độc lập, ấm no, hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Bác Hồ trước lúc đi xa.

                                                        Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam vào lăng đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *