Hội Cựu TNXP thành phố phát hành cuốn Kỷ yếu

Dịp kỷ niệm 10 năm ( 26/11/2005-26/11/ 2015) thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2015-2020). Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra đời …

Dịp kỷ niệm 10 năm ( 26/11/2005-26/11/ 2015) thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại  biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2015-2020). Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra đời cuốn sách “Hội Cựu Thanh niên xung phong  thành phố Hồ Chí Minh mười năm hình thành và phát triển ( 2005-2015)”. Cuốn sách do Giáo sư Mạc Đường chủ biên, sau một thời gian thực hiện đến cuối năm 2015 hoàn thành. Cuốn sách là bản tổng kết hoạt động của Hội Cựu Thanh niên xung phong  thành phố Hồ Chí Minh từ ngày thành lập đến nay.

Cuốn sách có 5 phần, phản ánh tương đối đầy đủ quá trình tập hợp cựu thanh niên xung phong để thành lập Ban vận động cho đến việc tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố lần thứ nhất và các mặt hoạt động trong suốt hai nhiệm kỳ Đại hội. Cuốn sách dành phần lớn nội dung  ghi nhận, phản ánh những hoạt động của Thành Hội và các Quận, Huyện hội thành viên từ năm 2005 đến 2015. Cuốn sách còn có một phần nêu những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một Hội mang tính đặc thù.

Cuốn sách khổ A4, trình bày trang nhã, màu sắc hài hoà, hình ảnh đẹp và được Thành Đoàn cùng  Nhà xuất bản trẻ giúp đỡ ấn hành. Mong các bạn tìm đọc.

Tin,bài:LongXuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *