HỘI CỰU TNXP THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2024

Sáng ngày 24/5/2024, Hội Cựu TNXP Thành phố đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Phương tín, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Thành phố (Ảnh 1). Cùng dự có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp Quận, đại diên các Ban liên lạc truyền thống TNXP và cán bộ tổ chức chính sách của Quận, huyện hội và Thành phố Thủ Đức (ảnh dưới).

Sau khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Phương Tín, Phó Chủ tịch Thường trực Thành hội phụ trách công tác thi đua khen thưởng đã triển khai, hướng dẫn một số nội dung cơ bản của công tác thi đua khen thưởng năm 2024 và nhấn mạnh những nội dung cốt lõi cần lưu ý trong quá trình thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06  tháng 03 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc tổng kết thành tích kháng chiến nhằm giúp cho việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng được nhanh chóng, chính xác, không phải làm đi làm lại nhiều lần.

Sau hội nghị này, các Quận, huyện hội sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tiến hành thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2024 và triển khai hướng dẫn cho đối tượng thuộc diện được khen thưởng theo Nghị Định 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ được thuận tiện, dễ dàng.

Tin, ảnh: Long Xuân