Sáng ngày 26/7/2022, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thành phố. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026.

Đ/c Võ Thanh Phong ( đứng) phát biểu khai mạc hội nghị.

 Đồng chí Trần Phương Tín, Phó Chủ tịch thường trực thay mặt Ban Thường vụ trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm và trình Ban Chấp hành dự thảo Quy chế thi đua năm 2022, thang điểm thi đua năm 2022. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nội dung chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua Quy chế thi đua khen thưởng, thang điểm thi đua năm 2022, giao Thường trực Thành hội chỉnh sửa theo góp ý và ban hành theo quy định. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho chủ trương về triển khai thực hiện Đề án giải quyết việc làm và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đ/c Trần Phương Tín (đứng) trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Thành hội Võ Thanh Phong đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ý thức trách nhiệm của các Ủy viên Ban Chấp hành trong việc tham gia góp ý, xây dựng và quyết định những chủ trường của Hội, giúp cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành hội có cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội cựu TNXP nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin: Long Xuân; ảnh:Đoàn Xuân Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.