HỘI NGHỊ SƠ KẾT KHỐI THI ĐUA 20

Sáng 20/7/2022, Khối Thi đua 20 (gồm 12 tổ chức xã hội) đã họp sơ kết dưới sự chủ tọa của đồng chí Võ Thanh Phong – Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP.Hồ Chí Minh Khối Trưởng, cùng dự có các thành viên, gồm: Hội Bảo trợ trẻ em, Hội Cựu giáo chức, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật, Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ từ thiện, Hội Luật gia, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người cao tuổi và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến.

Đồng chí Võ Thanh Phong (đứng) đang phát biểu với hội nghị.

Hội nghị  Khối Thi đua 20 đã đánh giá những nội dung hoạt động của Khối và của từng đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, như: thông qua Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động Khối năm 2022, Nội dung giao ước thi đua năm 2022. Đại diện lãnh đạo 12 đơn vị trong Khối đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm, ký kết giao ước thi đua năm 2022. Khối đã báo cáo kết quả đăng ký về Ban Thi đua khen thưởng Thành phố.

Đồng thời, các đơn vị thành viên trong Khối đã phát động phong trào thi đua đến các cấp Hội cơ sở và các đơn vị trực thuộc hưởng ứng Nội dung thi đua của Khối và triển khai Kế hoạch thi đua của đơn vị năm 2022.

Đồng chí Trần Phương Tín (đứng) báo cáo sơ kết 6 tháng của khối thi đua.

Với vai trò là Khối Trưởng, Thường trực Hội Cựu TNXP Thành phố đã tiến hành tổ chức thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động hội tại 2 đơn vị, tìm kiếm những nội dung trong công tác phối hợp hỗ trợ nhau trong công tác. Với Hội Luật gia, 2 bên thống nhất phối hợp thực hiện công tác tư vấn pháp luật cho hội viên tại cấp quận và cơ sở. Với Hội Bảo trợ trẻ em, phối hợp trong công tác chăm lo đời sống, việc làm cho các em lang thang, cơ nhỡ, đặc biệt đối với các em trên 16 tuổi.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, các thành viên trong khối đều chủ động, bằng nhiều phương thức linh hoạt đã duy trì khá tốt hoạt động của mình. Thực hiện đầy đủ những hoạt động trọng tâm theo kế hoạch năm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh covid-19. Cán bộ các cấp hội chủ động trong công việc, nhiệt tình, tâm huyết.

Qua tổng kết phong trào thi đua năm 2021, nhiều tập thể và cá nhân đat thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Các thành viên trong khối đã triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên trong Hội.

– Qua tổng kết phong trào thi đua năm 2021,  nhiều tập thể và cá nhân đat thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng, kịp thời. triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trước hết trong cán bộ, nhân viên trực thuộc các Hội.

– Việc tổ chức triển khai Quy chế hoạt động Khối, Chương trình hoạt động năm 2022, nội dung giao ước, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối đã tạo khí thế thi đua, thúc đẩy các đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua bàng sự nổ lực sáng tạo và vượt khó trong từng đơn vị và cá nhân. Công tác thi đua của các đơn vị được tổ chức nề nếp.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tuy nhiên, do các thành viên trong Khối là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, cán bộ và người lao động ít, đa số là cán bộ về hưu, kinh phí được hỗ trợ chỉ đảm bảo chi phí hành chính phục vụ hoạt động Hội, khối lượng công việc nhiều, một người phải kiêm nhiệm nhiều việc và choàng gánh công việc lẫn nhau, nên có một số nội dung thi đua các đơn vị trong Khối không có điều kiện tham gia thực hiện theo nội dung phát động của Ban Thi đua khen thưởng Thành phố./.

Tin, ảnh: Đoàn Xuân Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.