Ngày 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ngày này hàng năm được kỷ niệm để tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam trong thời chiến cũng như thời bình luôn là lực lượng xã hội có vai trò rất to lớn và quan trọng. Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người viết “Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải vươn lên.”

Thật vậy, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam, Phụ nữ là một phần không thể tách rời. Từ xưa cho đến nay, phụ nữ vẫn luôn là người cần cù, bất khuất, trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xứng đáng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Ngày nay, tổ chức Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ không chỉ yêu nước mà ngày càng có tri thức, có trí tuệ, có sức khỏe, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng. Phụ nữ luôn tích cực đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), xin gửi đến tất cả nữ cựu TNXP Thành phố lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công luôn là tấm gương và chỗ dựa tinh thần cho con, cháu noi theo.

BBT-Web

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.