Quận hội 12 đã bầu Chủ tịch Hội mới.


Sáng 16/03/2021, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP quận 12, nhiệm kỳ 2020-2021 đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Năm, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy cùng đại diện phòng nội vụ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Quận hội, nhiệm kỳ IV (2020-2021).

                                                                                            Ban Thường vụ và đồng chí Nguyễn Ngọc Bình chủ tịch nhiệm kỳ (2020-2025), thứ 2, từ phải qua.

                                                                                                                             Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị đã nhất trí bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình được bầu lại làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP Quận 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến được bầu lại làm Phó Chủ tịch và đồng chí Đặng Thị Thúy được bầu làm Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin: Nguyễn Tiến Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *