Sơ kết Quý I/2021 và triển khai chương trình công tác Quý II/2021

Sáng ngày 28/02/2021 tại Văn phòng, Hội Cựu TNXP Quận 8 đã họp Sơ kết hoạt động Quý I/2021 và triển khai chương trình hoạt động Quý II/2021. Thành phần gồm cá ủy viên Ban chấp hành Quận hội và Chi hội trưởng 8 Chi hội cơ sở.

Quý I/2021, dù tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng Hội Cựu TNXP Quận 8 đã nỗ lực tổ chức tổng kết hoạt động, phong trào thi đua năm 2020; tổng kết hoạt động liên tịch giữa Hội Cựu TNXP và Quận đoàn 8 giai đoạn 2019 – 2020; phát động phong trào thi đua – ký kết giao ước thi đua thực hiện 06 chỉ tiêu năm 2021; ký kết liên tịch giữa Hội Cựu TNXP và Quận đoàn 8 giai đoạn 2021 – 2022; tập huấn công tác Hội và tổ chức hội nghị chuyên đề năm 2021; tuyên truyền vận động hội viên thực hiện “5K” tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19; triển khai Kế hoạch và phát động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện công trình, việc làm thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; xây dựng mô hình “Câu lạc bộ nghĩa tình TNXP” năm 2021 đã vận động nguồn quỹ hơn 55 triệu đồng; thực hiện nghĩa tình TNXP; vận động tặng quà Tết Tân Sửu 2021, thăm gia đình Liệt sĩ TNXP, hội viên cựu TNXP khó khăn, mừng thọ hội viên cựu TNXP (70 – 75 – 80 – 95 tuổi), hỗ trợ hội viên mượn vốn,…với số tiền hơn 64 triệu đồng; phối hợp thực hiện liên tịch với Quận đoàn 8 hướng dẫn cựu TNXP làm hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương Trung ương Đoàn, thăm – mừng thọ – tặng quà hội viên cựu TNXP khó khăn,…Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao những kết quả đạt được trong Quý I/2021 của Hội Cựu TNXP Quận 8, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên 6/8 Chi hội không tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020.

Triển khai công tác Quý II/2021; Hội Cựu TNXP Quận 8 tập trung truyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Quận ủy – Hội đồng nhân dân và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8, phòng chống Covid-19, Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP TP.HCM nhiệm kỳ IV; ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 45 năm ngày thành lập lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (28/03/1976 – 28/03/2021) – 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/03/1931 – 26/03/2021); vận động hội viên cựu TNXP tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bình xét gương tiêu biểu năm 2021; tiếp tục phối hợp giải quyết chính sách cựu TNXP theo Quyết định 62-QĐ/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ và Nghị định 102 – 112/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh phong trào làm kinh tế; phong trào Nuôi heo đất “Vì nghĩa tình TNXP”, tổ chức ngày Hội thu heo đất Đợt I/2021; thực hiện mô hình “Câu lạc bộ nghĩa tình TNXP”; khảo sát lập danh sách hội viên không tham gia sinh hoạt và cán bộ, hội viên tham gia các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương; củng cố nhân sự hoạt động Chi hội 1, 2, Phường 4, phát triển 02 hội viên mới; chăm lo nghĩa tình TNXP; tổ chức họp mặt nhân Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; hội thi đơn ca Karaokê (clip) nhân Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng TNXP TPHCM 28/3; tổ chức hoạt động liên tịch với Quận đoàn 8./.

      Nguyễn Đức Thọ

Hội Cựu TNXP Quận 8.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *